Tạm dừng thu phí Trạm Đèo Ngang để thanh quyết toán

24/11/2016 19:45

Tổng công ty Sông Đà phải tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Đèo Ngang từ thời điểm 0h00 ngày 30/11/2016

tạm dừng thu phí trạm Đèo ngang để thanh quyết toán

Trạm thu phí Đèo Ngang tạm dừng thu phí từ thời điểm 0h00 ngày 30/11/2016 

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Sông Đà tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Đèo Ngang từ thời điểm 0h00 ngày 30/11/2016 và thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trạm thu phí.

Tổng công ty Sông Đà phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí; Đồng thời có trách nhiệm sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí; Tổ chức trông coi, bảo vệ bảo vệ tài sản trạm thu phí tránh mất mát, hư hỏng tài sản, thiết bị; Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí sau khi dừng thu.

Tổng cục Đường bộ VN cũng yêu cầu Tổng công ty Sông Đà khẩn trương cử cán bộ phối hợp với Tổng cục Đường bộ VN tính toán lại phương án tài chính (cập nhật số thu phí, các chi phí liên quan trong giai đoạn vận hành khai thác…) để xác định thời gian thu phí của dự án và quyết toán hợp đồng dự án. Tổng công ty Sông Đà phải đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục để thực hiện xây dựng nâng cấp trạm thu phí theo tiêu chuẩn một dừng, không dừng theo quy định của Bộ GTVT, đồng thời nộp số tiền thu thừa (nếu có) vào tài khoản do Tổng cục Đường bộ VN chỉ định; Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn và báo cáo Tổng cục Đường bộ VN kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 3/12/2016.

Tổng cục Đường bộ VN cũng giao các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện một số nội dung như: giám sát việc dừng thu phí tại trạm thu phí Đèo Ngang theo quy định; đàm phán, thương thảo ký kết phụ lục bổ sung, điều chỉnh hợp đồng dự án theo ủy quyền của Bộ GTVT; Phối hợp với Tổng Công ty Sông Đà tính toán lại phương án tài chính, xác định thời gian thu phí của dự án và quyết toán Hợp đồng Dự án.

Theo Tổng cục Đường bộ VN, việc tạm dừng thu phí được thực hiện theo Thông báo số 672 của Bộ GTVT về cuộc họp về dự án BOT xây dựng hầm đường bộ Đèo Ngang. Trao đổi với Báo Giao thông chiều 24/11 về lý do tạm dừng thu phí này, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, việc tạm dừng là để thanh, quyết toán dự án.

Trần Duy