Tạm ngừng tạm nhập, tái xuất gỗ từ Lào, Campuchia

03/11/2014 16:00

Kể ngày 8/12/2014, Bộ Công thương quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba.

Tạm ngừng tạm nhập, tái xuất gỗ từ Lào, Campuchia 1
Ảnh minh họa

Theo đó, kể ngày 8/12/2014, Bộ Công thương quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07 theo Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba.

Riêng đối với các hợp đồng kinh doanh đã ký trước ngày 8/12/2014, thương nhân được tiếp tục làm thủ tục tạm nhập đến hết ngày 31/12/2014.

C.S