Tầm quan trọng của phao vô tuyến định vị Cospas-Sarsat 406MHz

12/07/2017 11:53

Phao Cospas-Sarsat 406 MHz là thiết bị phát vô tuyến có thể được kích hoạt trong trường hợp khẩn cấp.

Phao Cospas-Sarsat 406 MHz giúp định vị và nhận dạng qua vệ tinh

 Phao Cospas-Sarsat 406 MHz là gì?

Phao 406 MHz thiết kế sử dụng trên tàu được gọi là phao vô tuyến định vị vị trí khẩn cấp (Emergency Position - Indicating Radio Beacon - EPIRB). Và phao 406 MHz thiết kế sử dụng cho cá nhân được gọi là phao định vị cá nhân (Personal Locator Beacon - PLB), được lắp đặt trên tàu, nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Để thu nhận các báo động qua vệ tinh Cospas-Sarsat, phao phải là loại phát trên tần số 406 MHz.

Khi một phao cấp cứu được kích hoạt, nó phát ra tín hiệu để các vệ tinh thu nhận. Các vệ tinh quỹ đạo Trái đất sẽ thu nhận tất cả các tín hiệu của phao được kích hoạt và chuyển tín hiệu đó tới các trạm mặt đất để tính toán vị trí và báo cáo tới cơ quan cứu nạn.

Để đăng ký phao EPIRB, ELT và PLB 406 MHz, quý vị hãy liên hệ qua địa chỉ website: http://vnmcc.vishipel.vn/dangkytructuyen để đăng ký dữ liệu của các phao EPIRB và PLB.

Đối tượng phải đăng ký dữ liệu phao Cospas-Sarsat 406 MHz, theo Điều 4, Quyết định số 19/2013/QĐ-Tg của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ: “Chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp cho Trung tâm Điều hành thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam  (VNMCC) thông tin, dữ liệu về phao Cospas-Sarsat chính xác, đầy đủ và kịp thời phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Vì sao phải đăng ký dữ liệu phao Cospas-Sarsat?

Khi quý vị không đăng ký dữ liệu phao Cospas-Sarsat, hệ thống vẫn sẽ hoạt động nhưng quý vị sẽ không tận dụng được lợi ích của việc chủ sở hữu phao và lợi thế của công nghệ hiện thời. Hệ thống Cospas-Sarsat được thiết kế để cung cấp cả thông tin về vị trí và nhận dạng. Việc đăng ký số seri của phao được mã hóa là rất quan trọng, vì thông tin về người sử dụng phao không được mã hóa trong bức điện phao. Hơn nữa, một vài quốc gia sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật nếu không đăng ký.

Khi hệ thống có được một vị trí (hoặc là sử dụng hiệu ứng Doppler hoặc sử dụng vị trí được mã hóa trong các bức điện phao 406 MHz), các nhân viên tìm kiếm cứu nạn có thể hỗ trợ người bị nạn. Tuy nhiên, khi vị trí không có sẵn, các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn phải dựa vào các thông tin đăng ký. Trong trường hợp này, việc cứu nạn có thể bị trì hoãn đến khi hệ thống xác định được vị trí. Ngay cả khi có một vị trí, việc cứu nạn vẫn có thể bị trì hoãn đến khi xác định được tính chất bị nạn và khả năng tới vị trí bị nạn của cơ quan cứu nạn. Khi đăng ký phao, quý vị nên đưa ra 2 địa chỉ liên hệ, một trong số đó luôn sẵn sàng để các nhân viên tìm kiếm cứu nạn liên hệ 24/7.

Ngoài ra, các phao cũng có thể bị thất lạc hoặc bị kích hoạt ngoài ý muốn nếu không được bảo dưỡng đúng cách. Trong trường hợp đó, các dữ liệu đăng ký có thể được sử dụng để liên lạc với chủ phao hoặc đầu mối liên hệ khẩn cấp để xác định đây không phải là tình huống khẩn cấp. Điều này có thể giúp các chủ phao khắc phục lỗi của phao và giúp cho các cơ quan SAR có các hành động thích hợp khi không phải là tình huống khẩn cấp. Trong trường hợp này, việc đăng ký phao có thể giúp quý vị tránh sử dụng nguồn tài nguyên tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp không cần thiết cũng như không đặt người cứu nạn vào các tình huống nguy hiểm.

Có thể tìm thấy mã HEX của phao ở đâu?

Mã Hex là một chuỗi 15 ký tự thập lục phân (gồm số từ 0 - 9 và chữ cái từ A - F), gọi tắt là mã 15 Hex  của phao hoặc số 15 Hex ID. Ký tự 15 Hex ID phao là nhận dạng duy nhất của phao 406 MHz và được mã hóa trong bức điện phao phát đi tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn nếu phao được kích hoạt. Khi phao kích hoạt, các vệ tinh sẽ thu nhận tín hiệu và chuyển tiếp tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn. Mã Hex chứa mã quốc gia và các đặc điểm nhận dạng khác liên quan đến phương tiện lắp đặt phao, phụ thuộc vào phương thức mã hóa mà phao sử dụng. Mã Hex có thể nhận dạng phương tiện lắp đặt phao bằng cách sử dụng call sign, chuỗi số…

Mã Hex của phao có thể tìm thấy trên nhãn gắn liền trên các phao hoặc trong các tài liệu phao được cung cấp bởi nhà sản xuất. Nếu gặp khó khăn trong việc xác định mã Hex của phao, hãy liên hệ với nhà sản xuất phao .

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) khuyến nghị rằng, các thông tin đăng ký cần được cập nhật hàng năm. Quan trọng hơn nữa, thông tin đăng ký chính xác sẽ hỗ trợ bảo vệ an toàn cho sinh mạng của quý vị.

Theo Vishipel