Tạm ứng trên 365 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công

29/10/2014 15:10

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ này tạm ứng 365,575 tỷ đồng từ ngân sách T.Ư cho các địa phương để hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở các hộ người có công...

Tạm ứng trên 365 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công 1

Đề xuất cũng gồm nội dung Thủ tướng giao Bộ Tài chính thông báo để các địa phương thực hiện. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bố trí trong kế hoạch năm 2015 và các năm sau để thu hồi vốn ứng theo quy định.

Theo danh sách 53 địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban TVQH năm 2012, số hộ gia đình người có công với cách mạng cần hỗ trợ về nhà ở là 72.153 hộ.

Bộ Tài chính cho biết, với số hộ nói trên, ngân sách T.Ư cần bố trí 2.232,075 tỷ đồng. Đến nay, mới bố trí 1.866,5 tỷ đồng, còn thiếu 365,575 tỷ đồng.

Bình Minh