Tân Cảng - Cát Lái miễn phí lưu container dịp 30/4

13/04/2020 15:41

Tân Cảng - Cát Lái sẽ thực hiện miễn phí lưu toàn bộ container trong dịp lễ 30/4 - 1/5/2020.

Tân Cảng - Cát Lái miễn phí lưu container dịp 30/4 1
Thời gian miễn lưu dịp 30/4 - 1/5 của TCSG không được tính vào thời gian lũy tiến đề tính phí dịch vụ giao container hàng nhập hoặc phí lưu kho - Ảnh: M.H

Đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 tới đây, đơn vị này sẽ miễn phí lưu đối toàn bộ container có hàng nhập từ tàu, container rỗng và hàng hóa lưu tại kho CFS, kho ngoại quan.

Khu vực áp dụng chính sách miễn lưu là kho, bãi tại cảng Tân Cảng - Cát Lái và Depot Tân Cảng - Suối Tiên. Thời gian miễn lưu từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.

“Đây là phí miễn thêm trong dịp nghỉ lễ. Thời gian miễn lưu nêu trên không được tính vào thời gian lũy tiến đề tính phí dịch vụ giao container hàng nhập hoặc phí lưu kho”, đại diện này cho hay.

Cũng theo đại diện TCSG, trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị của TCSG vẫn xếp dỡ hàng hóa xuất/nhập tàu, hạ bãi container hàng phục vụ xuất tàu và nâng/hạ container rỗng như bình thường. Đối với các dịch vụ khác, cảng thực hiện thời gian quy định chung của Nhà nước.

Các trường hợp đặc biệt có nhu cầu làm hàng trong dịp lễ 30/4 - 1/5, khách hàng cần thông báo tới cảng trước ngày 22/4 để được sắp xếp kế hoạch giải quyết.

N.Khánh