Tân Cảng Sài Gòn mở văn phòng đại diện tại miền bắc

20/12/2014 11:18

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đánh dấu sự phát triển bằng việc khai trương văn phòng phía Bắc tại Hải Phòng.

Tân Cảng Sài Gòn mở văn phòng đại diện tại miền bắc 1
Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn khai trương văn phòng miền Bắc tại Hải Phòng

Tại TP Hải Phòng, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vừa khai trương văn phòng đại diện miền Bắc. Tại đây, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vui mừng thông báo là Tổng công ty đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch năm 2014 trước 15 ngày và đạt sản lượng 4.75 triệu teus, tăng 22% so với năm 2013. Hiện tại, Tân Cảng Sài Gòn có 2 cảng là Tân Cảng – 128 và Tân Cảng – 189, đều đang hoạt động tốt trong lĩnh vực khai thác cảng, logistics và kết nối dịch vụ vận tải thủy Bắc - Nam do Tân Cảng Sài Gòn cung cấp.

Ngoài ra Tân Cảng Sài Gòn đang hợp tác với đối tác Nhật Bản đầu tư xây dựng Cảng Cửa ngõ Quốc Tế Hải Phòng, cảng nước sâu đầu tiên tại khu vực miền Bắc, hứa hẹn sẽ thúc đẩy kinh tế biển của khu vực.

Phan Tư