Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa là ai?

29/06/2021 15:46

Ngày 29/6, tại TP. Nha Trang, HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu chức danh của HĐND tỉnh.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa là ai? 1

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thường trực tỉnh Khánh Hòa được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Với số phiếu tuyệt đối (51/51 đại biểu có mặt), ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, sinh ngày 19/4/1970, quê ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, là Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Toàn từng giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 2/2020, ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 10/2020, ông Toàn tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa là ai? 2

Ông Nguyễn Tấn Tuân tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa với tỷ lệ 100% số phiếu tín nhiệm.

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 và bà Phạm Thị Xuân Trang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng thông qua nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu trưởng, phó các ban HĐND tỉnh; bầu các chức danh của UBND tỉnh.

Quốc Nhựt