Tân Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long là ai?

11/02/2020 18:12

Ông Lữ Quang Ngời được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long là ai? 1
Ông Lữ Quang Ngời được Thủ tướng phê chuẩn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ngày 11/2, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 222/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lữ Quang Ngời sinh ngày 4/4/1972, trình độ chuyên môn Đại học Luật Kinh tế, Thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước và đang là nghiên cứu sinh ngành Chính trị học.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Lữ Quang Ngời đã trải qua các vị trí công tác như: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Bí thư Huyện ủy Tam Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Tại Quyết định số 223/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang, để nghỉ hưu theo chế độ.

Việt Hòa