Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình là ai?

05/08/2019 15:14

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Văn Khánh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình là ai? 1
Ông Bùi Văn Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hòa Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng ngày, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang, để nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, ngày 19/7, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thông qua các Nghị quyết liên quan đến nhân sự tại kỳ họp thứ 9.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 9/7, Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND Hòa Bình. Đồng thời, giới thiệu ông Bùi Văn Khánh để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Bùi Văn Khánh sinh ngày 2/8/1964; Dân tộc: Mường; Quê quán: xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn; Thường trú: xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình.

Ông Khánh vào Đảng ngày 19/1/1989, có trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác, ông Khánh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Hòa Bình như: Phó Chủ tịch UBND thị xã Hòa Bình; Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình; Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

Từ tháng 8/2014 đến nay, ông Khánh là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đầu tháng 7/2019, ông Khánh được phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Hải Quỳnh