Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình là ai?

09/12/2020 09:29

Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV đã thống nhất bầu ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình là ai? 1

Toàn cảnh kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 3, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình trước kỳ họp Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Điến.

100% đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đinh Văn Điến và thông qua dự thảo Nghị quyết.

HĐND tỉnh Ninh Bình cũng đã thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 100% đại biểu thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu (phiếu kín) chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Quang Ngọc.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình là ai? 2

Ông Phạm Quang Ngọc - tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Được biết, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình sinh năm 1973, quê quán ở huyện Yên Khánh. Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch. 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch.

Căn cứ Tờ trình về giới thiệu nhân sự do ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại hội trường biểu quyết nhất trí thông qua danh sách 2 cán bộ để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 là các ông: Trần Song Tùng - Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Cao Sơn - Bí thư Thành ủy Tam Điệp.

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Trần Song Tùng và Nguyễn Cao Sơn đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phúc Tuấn