Bảo tàng Dubai: Tai đây, du khách có thể tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương trước thời điểm dầu mỏ được phát hiện. Công trình nằm trong những bức tường thành của pháo đài Al Fahidi được xây dựng từ thế kỷ thứ 18.
Bảo tàng Dubai: Tai đây, du khách có thể tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương trước thời điểm dầu mỏ được phát hiện. Công trình nằm trong những bức tường thành của pháo đài Al Fahidi được xây dựng từ thế kỷ thứ 18.
Theo Huy Phong (theo Starinsider)