Tòa nhà Burj Khalifa: Với chiều cao 829,8 m, cấu trúc như hình cây kim này là tòa nhà cao nhất thế giới.
Tòa nhà Burj Khalifa: Với chiều cao 829,8 m, cấu trúc như hình cây kim này là tòa nhà cao nhất thế giới.
Theo Huy Phong (theo Starinsider)