Khám phá sa mạc bằng xe Jeep: Xe địa hình được trang bị điều hòa là phương tiện lý tưởng để khám phá sa mạc ở Dubai vào buổi sáng.
Khám phá sa mạc bằng xe Jeep: Xe địa hình được trang bị điều hòa là phương tiện lý tưởng để khám phá sa mạc ở Dubai vào buổi sáng.
Theo Huy Phong (theo Starinsider)