Dubai Marina: Đây là vịnh nhân tạo lớn nhất trên thế giới. Các tòa nhà ở đây được xây dựng dọc kênh nhân tạo dài 3km nổi với Vịnh Ả-rập.
Dubai Marina: Đây là vịnh nhân tạo lớn nhất trên thế giới. Các tòa nhà ở đây được xây dựng dọc kênh nhân tạo dài 3km nổi với Vịnh Ả-rập.
Theo Huy Phong (theo Starinsider)