Dubai Marina là địa điểm tập trung nhiều tòa nhà và công trình nổi tiếng nhất ở thành phố Dubai. Khu Marina Walk gây ấn tượng với nhiều nhà hàng trước biển.
Dubai Marina là địa điểm tập trung nhiều tòa nhà và công trình nổi tiếng nhất ở thành phố Dubai. Khu Marina Walk gây ấn tượng với nhiều nhà hàng trước biển.
Theo Huy Phong (theo Starinsider)