Đảo Bluewaters: Hòn đảo là một trong những điểm đến mới nhất ở thành phố Dubai. Bánh xe quan sát lớn nhất thế giới, Ain Dubai, đang được xây dựng tại đây và sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2020.
Đảo Bluewaters: Hòn đảo là một trong những điểm đến mới nhất ở thành phố Dubai. Bánh xe quan sát lớn nhất thế giới, Ain Dubai, đang được xây dựng tại đây và sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2020.
Theo Huy Phong (theo Starinsider)