Thứ Hai, 27/01/2020 01:50:10 Hotline: 0901 514 799

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là ai?

06/12/2019 21:04

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV đã thống nhất bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Keyword đầu tiên có dấu
Lào Cai vừa có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 6/12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV đã bầu ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu tán thành 100%.

Ông Hoàng Quốc Khánh sinh năm 1966, quê quán TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Năm 1989, ông Khánh công tác tại UBND thị xã Cam Đường, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Trải qua nhiều chức vụ quan trọng, tháng 6/2014, ông làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho đến khi được HĐND tỉnh Lào Cai bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung một số thành viên UBND tỉnh. Cụ thể, thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Phạm Thị Hồng Loan - Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai đã nghỉ chế độ theo quy định.

Bầu bổ sung 3 thành viên UBND tỉnh với số phiếu nhất trí cao, gồm: Ông Vũ Văn Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Vũ Văn Cài - Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Hoàng Quốc Hương - Giám đốc Sở Y tế.

Anh Tâm