Tân phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là ai?

17/10/2019 11:29

HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ họp bất thường để quyết nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT - XH của tỉnh và bầu Phó chủ tịch tỉnh.

Tân phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là ai? 1
HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 16/10, HĐND tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để quyết nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư TP Sầm Sơn.

Trên cơ sở giới thiệu của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Mai Xuân Liêm, giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ phiếu bầu 80/80 đại biểu có mặt tại kỳ họp.

Tân phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là ai? 2
Ông Mai Xuân Liêm (bên trái) được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Được biết, ông Mai Xuân Liêm, sinh ngày 25/2/1974, dân tộc Mường, quê quán xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngày vào Đảng: 7/6/2002; Ngày chính thức: 7/6-/2003. Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Cử nhân Kinh tế đối ngoại; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Lý luận chính trị Cao cấp; Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp.

Từ tháng 5/1993 đến tháng 3/2003, ông Mai Xuân Liêm là nhân viên Công ty Vận tải sông biển Thanh Hóa; Công ty Bảo Việt Thanh Hóa; Ban Dự án giao thông nông thôn, Sở GTVT Thanh Hóa. Từ tháng 4/2003 đến tháng 8/2010 là chuyên viên, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở GTVT Thanh Hóa. Từ tháng 9/2010 đến tháng 11/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa; Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa; Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 6/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT; Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa.

Từ tháng 7/2016 đến nay: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Thành ủy TP Sầm Sơn.

Phúc Tuấn