Tân Phó Tổng giám đốc Vietinbank vừa được bổ nhiệm là ai?

18/05/2017 15:34

Vietinbank vừa bổ nhiệm Phó Tổng GĐ đến từ The Bank of Toyo - Misubishi UFJ (BTMU).

tân phó tổng giám đốc vietinbank vừa được bổ nhiệm là ai?

Ông Hiroshi Yamaguchi - tân Thành viên HĐQT Vietinbank ra mắt tại Đại hội cổ đông 2017. Ảnh: CTG

Ngày 17/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Vietinbank đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hiroyuki Nagata - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, theo đề nghị của BTMU.

Đại hội cũng bầu bổ sung ông Hiroshi Yamaguchi vào HĐQT Vietinbank nhiệm kỳ 2014–2019.

Ngày 15/5, HĐQT Vietinbank đã ban hành Quyết định số 383/QĐ - HĐQT-NHCT1.2 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Hiroyuki Nagata kể từ ngày 15/5/2017 và Quyết định số 384/QĐ - HĐQT-NHCT1.2 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Hiroshi Yamaguchi kể từ ngày 15/5/2017.

Ông Hiroshi Yamaguchi sinh ngày 5/12/1966 tại Nhật Bản. Ông tốt nghiệp trường Đại học Hitotsubashi, hiện giữ chức Phó trưởng phòng Khối khách hàng doanh nghiệp số 3 BTMU, nhóm ngân hàng doanh nghiệp số 1.

Trước đó, kể từ năm 1990, ông là người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực ngân hàng với việc nắm giữ vị trí quan trọng tại BTMU như Trưởng phòng Nghiên cứu Ngành công nghiệp, Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng doanh nghiệp của BTMU tại Nhật Bản và trưởng phòng điều hành Phòng Ngân hàng Doanh nghiệp Châu Á tại New York - Mỹ.

Được biết, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nắm giữ 64,46% cổ phần Vietinbank; BTMU cùng với IFC là hai cổ đông lớn sở hữu tương ứng 19,73% và 7,78% cổ phần ngân hàng.

C.Sơn