Tân Sơn Nhất sẽ tăng năng lực khai thác từ 44 chuyến lên 54 chuyến/giờ

06:51, 12/10/2019

Tân Sơn Nhất sẽ tăng năng lực khai thác từ 44 chuyến/giờ hiện nay lên 54 chuyến/giờ bằng phương thức mới.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa đưa vào áp dụng hệ thống phương thức bay mới tại sân bay Tân Sơn Nhất. Với phương thức này, năng lực khai thác tại Tân Sơn Nhất sẽ tăng từ 44 chuyến/giờ hiện nay lên 54 chuyến/giờ. Sự kiện này càng đặc biệt có ý nghĩa khi chuẩn bị cho cao điểm khai thác dịp Tết cuối năm.

Phan Tư