Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết, nhận được thông tin cần hỗ trợ của Hà Nội, đoàn Bắc Giang đã bố trí khoảng 800 cán bộ y tế phối hợp với quận Long Biên để thực hiện xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn quận Long Biên.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết, nhận được thông tin cần hỗ trợ của Hà Nội, đoàn Bắc Giang đã bố trí khoảng 800 cán bộ y tế phối hợp với quận Long Biên để thực hiện xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn quận Long Biên.
Phùng Đô