Khi đến người dân chỉ cần mở điện thoại ra, vào phần mã QR rồi nhân viên y tế quét là xong. Quá trình thực hiện chỉ mất từ 4 đến 5 giây.
Khi đến người dân chỉ cần mở điện thoại ra, vào phần mã QR rồi nhân viên y tế quét là xong. Quá trình thực hiện chỉ mất từ 4 đến 5 giây.
Phùng Đô