Được sự thông báo của UBND phường và của tổ dân phố, lượng người đến lấy mẫu xét nghiệm khá đông.
Được sự thông báo của UBND phường và của tổ dân phố, lượng người đến lấy mẫu xét nghiệm khá đông.
Phùng Đô