Tân Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc là ai?

28/01/2021 19:37

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có tân Tổng giám đốc...

Tân Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc là ai? 1

Ông Phạm Hồng Quang (đứng) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VEC

Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có quyết định bổ nhiệm có thời hạn, nhiệm kỳ 5 năm, ông Phạm Hồng Quang, thành viên HĐTV VEC giữ chức Tổng giám đốc VEC. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Trước đó, ngày 25/1/2021, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn, nhiệm kỳ 5 năm đối với ông Phạm Hồng Quang, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long CIPM - Bộ GTVT).

Ông Phạm Hồng Quang sinh năm 1973, là thạc sỹ kỹ thuật cầu đường và đã từng có thời gian dài làm việc tại VEC trước khi về công tác tại Cửu Long CIPM.

Vào cuối tháng 8/2020, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã quyết định điều động ông Mai Tuấn Anh, Chủ tịch HĐTV và ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc VEC về công tác tại Tổ tái cơ cấu thúc đẩy sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả do các bộ, ngành chuyển giao về Ủy ban.

Đình Quang