Tăng cường 12 đoàn tàu tuyến Sài Gòn-Nha Trang dịp Tết Dương lịch

14/12/2018 06:38

Dịp Tết Dương lịch này, ngành đường sắt sẽ tổ chức thêm 6 đôi tàu tuyến Sài Gòn - Nha Trang.

tăng cường 12 đoàn tàu tuyến sài gòn-nha trang dịp tết dương lịch

Hành khách lên tàu tại ga Nha Trang

Cụ thể, ngày 27 và 28/12, lập thêm tàu SNT4, xuất phát ga Sài Gòn lúc 22h20, đến ga Nha Trang lúc 7h15. Ngày 28 và 29/12, lập thêm 2 mác tàu SNT6, SNT8; tàu SNT6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 22h50, đến ga Nha Trang lúc 7h48; tàu SNT8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 23h20, đến ga Nha Trang lúc 8h28.

Chiều ngược lại, lập thêm tàu SNT3 xuất phát Nha Trang các ngày 30, 31/12/2018 và 1/1/2019 lúc 21h35, đến ga Sài Gòn lúc 7h. Tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang các ngày 31/12/2018 và 1/1/2019 lúc 12h40, đến ga Sài Gòn lúc 21h45. Tàu SNT7 xuất phát ga Nha Trang ngày 1/1/2019 lúc 17h25, đến ga Sài Gòn lúc 3h.

Ngoài ra, các chặng ngắn khác như tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại chạy thêm các đôi tàu SQN5/6, tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi và ngược lại chạy thêm các đôi tàu SQ1/2,  tuyến Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại chạy thêm SPT3/4, SPT5/6. Thời gian tổ chức chạy thêm các mác tàu tăng cường trong khoảng thời gian từ 27/12/2018 đến 1/1/2019.

Quốc Nhựt