Tăng cường công tác thẩm định ATGT

06/12/2015 13:14

Bộ GTVT vừa phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thẩm định ATGT trên hệ thống quốc lộ và đường bộ cao tốc”...

Tăng cường công tác thẩm định ATGT 1
Thẩm định ATGT đối với công trình đường bộ nhằm nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông

Bộ GTVT vừa phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thẩm định ATGT trên hệ thống quốc lộ và đường bộ cao tốc” với mục tiêu duy trì, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác thẩm tra, thẩm định ATGT đối với công trình đường bộ nói chung và trên hệ thống quốc lộ, đường bộ cao tốc nói riêng, nhằm nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trên hệ thống quốc lộ, đường bộ cao tốc và trên cả hệ thống đường địa phương. Cùng đó, việc làm này sẽ đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu vận tải và đi lại của người dân, phục vụ phát triển KT - XH và hội nhập quốc tế; Phát triển bền vững công tác thẩm định ATGT đường bộ ở Việt Nam.

Đề án cũng quy định rõ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống quốc lộ, phải thể hiện công tác bảo đảm ATGT bắt buộc tại hai giai đoạn: Thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế ba bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (đối với dự án thiết kế hai bước) và giai đoạn đưa công trình vào khai thác. Đối với các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ và đường bộ cao tốc đang khai thác, phải thực hiện thẩm định ATGT bắt buộc trong quá trình xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; Gắn vai trò, trách nhiệm cá nhân của cấp ủy và người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện thẩm định ATGT nhằm giảm thiểu TNGT đường bộ...

T.D