Tăng cường giao dịch vận tải qua sàn để giảm chi phí

15/03/2016 06:22

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo khai thác sàn giao dịch vận tải...

tăng cường giao dịch vận tải qua sàn để giảm chi phí

Sàn giao dịch vận tải Việt Nam (ảnh chụp màn hình)

Tại văn bản này, Bộ GTVT cho biết, chi phí logistics của Việt Nam hiện chiếm trên 20% GDP có nguyên nhân do tổ chức vận tải còn lạc hậu, tỷ lệ xe chạy rỗng chiếm tới 30 - 50%.

Để khắc phục những yếu kém đó, ngày 3/12/2015, Bộ GTVT đã khai trương Sàn giao dịch vận tải VinaTrucking vào hoạt động và đã đạt được những kết quả ban đầu khả quan, nhiều đơn vị vận tải, khách hàng đã tham gia và đã có nhiều hợp đồng vận tải được ký kết thành công.

Để phát huy hiệu quả của Sàn giao dịch vận tải, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan thuế tăng cường quản lý công tác quản lý giá, quyết toán tài chính để kiểm soát, đảm bảo chi phí hợp lý về vận tải theo hướng tiết kiệm, công khai minh bạch.

Tiến Mạnh