Tăng cường hợp tác dầu khí với Sri Lanka

22/08/2014 13:14

Hai bên đã thống nhất sớm xúc tiến thành lập Tiểu ban Thương mại hỗn hợp để thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp song phương.

TIN LIÊN QUAN

Hai Bộ đã thống nhất sớm xúc tiến thành lập Tiểu ban Thương mại hỗn hợp để thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp song phương.


Trong 6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Sri Lanka đạt 66 triệu USD (tăng 11,8%), nhập khẩu đạt 43 triệu USD (tăng 139% so với cùng kỳ năm 2013). Tính đến ngày 20/7/2014, Sri Lanka có 10 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 14,2 triệu USD Mỹ.

Quỳnh Anh