Tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành GTVT

08/11/2016 07:41

Bộ GTVT vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành GTVT 1

Diễn tập chữa cháy tại bến xe ở Lạng Sơn

Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị các nội dung của Luật PCCC và một số văn bản có liên quan; Thường xuyên tổ chức hướng dẫn những kiến thức cơ bản về PCCC; Chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập các phương án xử lý khi có sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát lại các phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH hiện có ở cơ quan, đơn vị; Lập kế hoạch thay thế, sửa chữa các phương tiện đã quá cũ. Đồng thời, phải trang bị bổ sung những phương tiện, thiết bị còn thiếu, đặc biệt là trang bị cho những điểm quan trọng như kho tàng, những điểm dễ gây cháy nổ, các nhà ga, sân bay, bến tàu, bến xe, hầm đường bộ; Các phương tiện chở khách du lịch, các phương tiện vận tải khách bằng đường bộ, các phương tiện chở hàng nguy hiểm.

Xem thêm video:

T.D