Tăng cường quản lý xe hợp đồng dưới 9 chỗ

29/08/2016 15:09

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT Hà Nội và TP HCM tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm...

tăng cường quản lý xe hợp đồng dưới 9 chỗ

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT Hà Nội và TP HCM tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm xe hợp đồng dưới 9 chỗ. (Ảnh minh họa)

Văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường ký nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã có Quyết định số 24 ngày 7/1/2016 ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT đã nhận được Đề án của Công ty TNHH GrapTaxi, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn các công ty này thực hiện Đề án thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải khách theo hợp đồng trên địa bàn một số địa phương. Theo báo cáo của Sở GTVT Hà Nội, TP HCM và các đơn vị tham gia, việc thực hiện thí điểm đã đạt được một số kết quả ban đầu, đảm bảo được các điều kiện đối với phương tiện. Xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, được Sở GTVT cấp phù hiệu xe hợp đồng, đáp ứng đủ điều kiện của loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng...

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm để thực hiện thí điểm đã chấp hành tốt song vẫn còn có hiện tượng một số hộ kinh doanh, đơn vị không chấp hành đúng các quy định hiện hành. Để tiếp tục thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng hiệu quả, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Hà Nội và TP.HCM tiếp tục hướng dẫn các đơn vị vận tải triển khai thực hiện các đề án hoạt động thí điểm đã được phê duyệt theo đúng các nội dung yêu cầu; Cung cấp danh sách phương tiện dưới 9 chỗ đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng cho cơ quan thuế, phối hợp với lực lượng công an, cơ quan thuế trên địa bàn tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hương Giang