Tăng cường thanh tra lưu động kỳ thi tốt nghiệp THPT

21/04/2014 09:41

Kỳ thi năm nay, tổ chức thanh tra thi của Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường sẽ thanh tra công tác chuẩn bị thi của tất cả các trường THPT, trung tâm GDTX, các hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi...

Theo hướng dẫn công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2014 mà Bộ GD&ĐT vừa ban hành, kỳ thi năm nay, tổ chức thanh tra thi của Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường sẽ thanh tra công tác chuẩn bị thi của tất cả các trường THPT, trung tâm GDTX, các hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và thành lập các đoàn thanh tra coi thi lưu động, tiến hành thanh tra không báo trước đối với các hội đồng coi thi…
 

 

Việc thanh tra sẽ tiến hành từ giai đoạn chuẩn bị thi (từ công việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; tổ chức ôn tập; lập hồ sơ thi, xét và thông báo thí sinh được thi, không được thi, miễn thi; các điều kiện vật chất để tổ chức kỳ thi...); công tác coi thi; chấm thi…

V.A