Tăng gần 50 đoàn tàu trên các tuyến đường sắt dịp Tết Dương lịch

22/11/2018 17:35

Đường sắt tổ chức chạy thêm gần 50 đoàn tàu trên tuyến đường sắt dịp Tết Dương lịch 2019.

Keyword đầu tiên có dấu

Đường sắt tổ chức chạy thêm gần 50 đoàn tàu trên tuyến đường sắt dịp Tết Dương lịch

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, dự báo Tết Dương lịch năm 2019 người dân được nghỉ 4 ngày, nhu cầu đi lại sẽ tăng cao nên công ty đã lập kế hoạch tăng thêm gần 40 đoàn tàu trên các tuyến khu vực phía Bắc.

Cụ thể, trong các ngày từ ngày 28/12/2018 đến ngày 1/1/2019, tuyến Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại chạy 4 đoàn tàu; tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại chạy 27 đoàn tàu, trong đó gồm 2 đôi tàu chạy thường xuyên hàng ngày; tuyến Hà Nội - Thanh Hóa và ngược lại chạy 3 đoàn tàu; tuyến Hà Nội - Lào Cai và ngược lại chạy 21 đoàn tàu, gồm 2 đôi tàu chạy thường xuyên hàng ngày; tuyến Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại chạy 41 đoàn tàu, gồm 4 đôi tàu chạy thường xuyên hàng ngày.

Còn ở khu vực phía Nam, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tổ chức chạy thêm 12 đoàn tàu tuyến Sài Gòn - Nha Trang trong dịp này.

Theo đó, ngày 27 và 28/12, lập thêm tàu SNT4, xuất phát ga Sài Gòn lúc 22h20, đến ga Nha Trang lúc 7h15. Ngày 28 và 29/12, lập thêm 2 mác tàu SNT6, SNT8; tàu SNT6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 22h50, đến ga Nha Trang lúc 7h48; tàu SNT8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 23h20, đến ga Nha Trang lúc 8h28.

Chiều ngược lại, lập thêm tàu SNT3 xuất phát Nha Trang các ngày 30, 31/12/2018 và 1/1/2019 lúc 21h35, đến ga Sài Gòn lúc 7h00. Tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang các ngày 31/12/2018 và 1/1/2019 lúc 12h40, đến ga Sài Gòn lúc 21h45. Tàu SNT7 xuất phát ga Nha Trang ngày 1/1/2019 lúc 17h25, đến ga Sài Gòn lúc 3h00.

Thanh Thúy