Tăng giá bán xăng RON95-III, giảm các loại dầu từ hôm nay 27/8

27/08/2020 15:20

Giá xăng dầu chiều nay 27/8: Biến động nhẹ theo diễn biến thế giới, giá bán E5RON92 ngưỡng 14.409 đồng/lít, RON95-III ngưỡng 15.114 đồng/lít.

Tăng giá bán xăng RON95-III, giảm các loại dầu từ hôm nay 27/8 1
Từ hôm nay 27/8, giá bán xăng RON95-III tăng, các loại dầu giảm

Liên bộ Công thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán xăng dầu kể từ 15h chiều nay (27/8).

Theo đó, liên Bộ đã thực hiện trích lập Quỹ BOG như sau: Không trích lập quỹ với xăng E5RON92 (kỳ trước ở mức 100 đồng/lít); Xăng RON95 trích lập ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước ở mức 200 đồng/lít), Dầu diesel ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước ở mức 500 đồng/lít); Dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước ở mức 300 đồng/lít) và dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước ở mức 300 đồng/lít)

Đồng thời, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.295 đồng/lít (kỳ trước chi 930 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 670 đồng/lít (kỳ trước 479 đồng/lít ), dầu mazut ở mức 453 đồng/kg (kỳ trước 300 đồng/kg); Dầu diesel, dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá bán mặt hàng xăng RON92 bình ổn, giá xăng RON95 tăng 192 đồng/lít, dầu diesel và dầu hỏa giảm nhẹ so với gá hiện hành.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 14.409 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 15.114 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.961 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 10.125 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.183 đồng/kg.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 12/8/2020, cụ thể giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 47,597 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,714 USD/thùng, tương đương 6,05% so với kỳ trước); 48,802 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,602 USD/thùng, tương đương 5,63% so với kỳ trước); 487,958 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 0,816 USD/thùng, tương đương -1,67% so với kỳ trước); 43,388 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,457 USD/thùng, tương đương -1,04% so với kỳ trước); 271,177 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 14,134 USD/tấn, tương đương +5,50% so với kỳ trước).

Hồng Hạnh