Tăng kiểm toán lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng

14/04/2017 07:47

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý như trên khi làm việc với Kiểm toán Nhà nước ngày 13/4.

Tăng kiểm toán lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Kiểm toán Nhà nước ngày 13/4.

Nhiều thanh tra bộ, ngành làm việc quá sức

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết, năm 2016, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán 276 cuộc, kiến nghị xử lý tài chính hơn 38.000 tỷ đồng, tăng thu hơn 11.000 tỷ đồng, giảm chi hơn 16.000 tỷ đồng, cao nhất trong 22 năm qua và tăng 2 lần so với năm 2015. Trong  năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 150 văn bản nhằm bịt lỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách.

Đánh giá về hoạt động thanh tra, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, việc trùng lắp giữa Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước rất ít nhưng với thanh tra các bộ, ngành thì nhiều. “Nhiều thanh tra bộ, ngành làm việc quá sức của mình. Có đoàn thanh tra 6 người mà làm 200 dự án trong 45 ngày, khối lượng công việc quá lớn thế thì làm đúng kiểu cưỡi ngựa xem hoa”, Tổng kiểm toán Nhà nước dẫn chứng và cho rằng, hiện nay thanh tra bộ, ngành thanh tra vượt quá giới hạn ngành mình. Như thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra cả công trình điện, thủy lợi, đất đai... làm như vậy không đúng quy trình, hiệu quả không cao.

Ông Phớc cũng chia sẻ, ông thấy thương các tỉnh, doanh nghiệp nhiều lúc hết đoàn thanh tra này, đoàn thanh tra khác vào, làm chậm lại sự phát triển của doanh nghiệp.

Ông Phớc cho hay, hiện có nhiều nghị định, thông tư rất sơ hở để tiền lọt qua tay tư nhân dễ dàng. “Nhiều nghị định, thông tư, nhìn thì thấy không liên quan gì nhưng sơ hở một tí là làm mất tiền của Nhà nước rất nhiều.Ví dụ, Nghị định về bảo hiểm nhân thọ, khi doanh nghiệp Nhà nước chuẩn bị cổ phần hóa vẫn bỏ tiền ồ ạt mua bảo hiểm”, ông Phớc dẫn chứng.

Giỏi nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Kiểm toán Nhà nước đã góp phần hoàn thành tốt kế hoạch, chương trình nhiệm vụ thời gian qua, Chủ tịch nước nhận định, những kết quả đạt được là những con số biết nói. Chủ tịch nước cũng khẳng định, hoạt động Kiểm toán Nhà nước đã chú trọng hơn vào hoàn thiện thể chế, góp phần tích cực đấu tranh chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước mong muốn Kiểm toán Nhà nước cố gắng tận dụng tiến bộ công nghệ thông tin để hoạt động đạt kết quả cao, vì dù kiểm toán mục tiêu rất trong sáng nhưng nếu quy trình làm rườm rà, phiền hà sẽ vô hình trung gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhắc lại chức năng của kiểm toán là công cụ quan trọng phát hiện tham ô, tham nhũng, chống thất thoát lãng phí, Chủ tịch nước đề nghị Kiểm toán Nhà nước chủ động kiến nghị cơ quan thẩm quyền ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm. Vụ việc nào có dấu hiệu phạm tội chuyển cơ quan chức năng điều tra, các cơ quan tư pháp tiếp nhận xử lý theo quy định pháp luật.

“Kiểm toán Nhà nước cần đi sâu kiểm toán những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, tham mưu cho các cơ quan thẩm quyền chống tham nhũng”, Chủ tịch nước lưu ý và cho rằng, cần chủ động kiểm toán một số lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, lãng phí như tại một số lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường... Ngoài ra, ngành Kiểm toán cần đặc biệt quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán; xây dựng văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên; đủ số lượng giỏi, nghiệp vụ nhưng phải có đạo đức nghề nghiệp trong sáng. “Nghệ thì tinh, tâm thì sáng, công minh, chính trực. Cứ làm được 2 chữ “Đức Phớc” như tên của Tổng kiểm toán là được rồi”, Chủ tịch nước nói và giải thích thêm ý nghĩa của 2 từ Đức, Phớc, trong đó từ Phớc có nghĩa là thước đo, là chuẩn mực.

Anh Thư