Tăng mạnh số vốn doanh nghiệp thành lập mới

02/03/2015 13:56

Hai tháng đầu năm, cả nước có 13.766 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 77,5 nghìn tỷ đồng.

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, trong tháng 2, cả nước có 6.899 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 45,8 nghìn tỷ đồng (tăng 44,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước). Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp mới thành lập trong tháng đạt 6,6 tỷ đồng (tăng 43,5%).

Tính chung 2 tháng đầu năm, cả nước có 13.766 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 77,5 nghìn tỷ đồng (tăng 26,6% về số doanh nghiệp và tăng 23,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước). Một số ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 là nghệ thuật, vui chơi, giải trí (tăng 241,0%); kinh doanh bất động sản (tăng 88,8%); nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (tăng 57,9%); tài chính ngân hàng và bảo hiểm (tăng 55,4%); xây dựng (tăng 50,3%)...

Hải Quỳnh