Tăng mạnh tàu SB chạy tuyến ven biển Quảng Ninh - Kiên Giang

24/10/2016 14:00

Đến nay đã có hơn 1.306 tàu SB được thẩm định xong thiết kế, sản lượng vận tải hàng hóa 9 tháng tăng 241%

tăng mạnh tàu sb chạy tuyến ven biển quảng ninh - kiên giang

Tàu SB chở hàng trên chặng Quảng Ninh - Quảng Bình đoạn  qua Hải Phòng

Cục Đăng kiểm VN cho biết, tính đến 24/10/2016 đã có 1.306 tàu sông pha biển (VR-SB) được Cục thẩm định xong thiết kế và đã cấp hồ sơ đăng kiểm cho 1.042 phương tiện. Trong đó, có 964 phương hiện (gồm 29 tàu chuyên chở container) đang hoạt động vận tải hàng hóa trên tuyến ven biển Quảng Ninh - Kiên Giang.

Với số phương tiện đã được thẩm định xong thiết kế, từ chỗ chỉ có vài phương tiện, trong vài tháng tới số lượng tàu SB tham gia vận tải tuyến sẽ vượt mức 1.000 tàu. Mới đây, Cục Đăng kiểm VN chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tạo thuận lợi, nhanh nhất cho các chủ phương tiện có nhu cầu nâng cấp, chuyển đổi tàu thủy nội địa từ cấp SI lên SB hoặc đóng mới tàu SB.

Còn theo Cục Đường thủy nội địa VN, trong 9 tháng đầu năm 2016, các Cảng vụ đường thủy nội địa đã làm thủ tục vào, rời cảng, bến thủy cho 12.557 tàu SB, với sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt hơn 11,2 triệu tấn. So với cùng kỳ năm 2015, tăng hơn 241% (hơn 7.300 lượt) tàu ra, vào; sản lượng hàng hóa tăng hơn 236% (hơn 6,8 triệu) tấn.

Hồng Xiêm