Tăng nhiều đôi tàu khách dịp 2/9

22/08/2014 10:07

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng ga Hà Nội cho biết, dịp 2/9 tới đây do nhu cầu hành khách tăng cao nên ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên, ngành Đường sắt sẽ lập thêm nhiều đôi tàu ...


Cụ thể, tuyến Hà Nội - Đồng Hới - Đà Nẵng - Sài Gòn sẽ chạy thêm tàu QB1 khởi hành tại ga Hà Nội lúc 20h35 ngày 29/8 từ Hà Nội đến Đồng Hới và tàu QB2 khởi hành tại ga Đồng Hới lúc 16h40 ngày 1/9 từ Đồng Hới về Hà Nội.


Tuyến Hà Nội - Lào Cai, ngoài bốn đôi tàu chạy hàng ngày, sẽ tổ chức chạy thêm tàu SP5, khởi hành từ ga Hà Nội lúc 19h ngày 29/8 và tàu SP9, khởi hành từ ga Hà Nội lúc 22h45 ngày 29/8, ngành Đường sắt sẽ lập thêm tàu SP6 khởi hành từ ga Lào Cai lúc 20h55 ngày 1/9 và SP10 khởi hành lúc 21h30 từ ga Lào Cai về ga Long Biên. 


Tuyến Hà Nội - Vinh, ngoài đôi tàu chạy hàng ngày, sẽ tổ chức chạy thêm tàu NA7 khởi hành lúc 23h15 ngày 29/8 và tàu NA9 khởi hành 23h35 ngày 29/8 từ ga Hà Nội. Cùng đó, Đường sắt sẽ lập thêm tàu NA8 khởi hành 22h25 ngày 1/9 từ ga Vinh về Hà Nội và lập thêm tàu NA8 ngày 2/9 từ Vinh về Giáp Bát; Tàu NA12 khởi hành 11h25 ngày 2/9 từ ga Vinh về Hà Nội.


Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, ngoài 4 đôi tàu chạy hàng ngày, sẽ chạy thêm tàu LP10 khởi hành 16h5 ngày 2/9 từ Hải Phòng về Long Biên.

Thiện Anh