Tăng sàng lọc doanh nghiệp niêm yết

04/08/2014 10:53

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng tại Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). 

TIN LIÊN QUAN

Theo UBCKNN, số lượng doanh nghiệp hủy niêm yết chứng khoán ngày một tăng, năm 2010 chỉ có 6 trường hợp, song năm 2012 tăng lên con số 23, năm 2013 là 37 và chỉ trong nửa đầu năm 2014 đã có số 22 đơn vị. 
 

Keyword đầu tiên có dấu


Để tăng sàng lọc, UBCKNN cho biết sẽ nâng cao các tiêu chuẩn niêm yết, như tăng vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng (sàn HSX), từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng (sàn HNX).

UBCK cũng sẽ nâng mức xử phạt với các trường hợp vi phạm: như công ty đại chúng không tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin có thể sẽ bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng; đối với các cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, nhà đầu tư nội bộ và người có liên quan là tổ chức có thể bị phạt tiền đến 150 triệu đồng và nếu là cá nhân vi phạm thì có thể bị phạt tiền đến 75 triệu đồng…

Bảo Nguyên