Tăng tàu Hà Nội – Sài Gòn, giá vé thấp nhất 515 nghìn đồng

21/08/2017 11:54

Từ 6/9/2017, đường sắt chạy thêm đôi tàu SE9/SE10 Hà Nội – Sài Gòn hàng ngày với giá vé hấp dẫn.

tăng tàu hà nội – sài gòn, giá vé thấp nhất 515 nghìn đồng

Đường sắt chạy thêm tàu Thống nhất hàng ngày từ 6/9/2017

Tin từ TCT Đường sắt VN, từ 0 giờ ngày 6/9/2017 sẽ chạy hàng ngày đôi tàu khách Thống nhất SE9/SE10 Hà Nội – Sài Gòn và ngược lại.

Tàu SE9 xuất phát ga Hà Nội lúc 14h35, đến ga Sài Gòn lúc 2h50; Tàu SE10 xuất phát tại ga Sài Gòn 14h40, đến ga Hà Nội lúc 3h43. Trong khoảng thời gian từ 6/9 đến 27/12/2017, hành khách đi tàu SE9/SE10 chạy các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, giá vé cao nhất chạy suốt Hà Nội – Sài Gòn tàu SE9 là 1.187.000 đồng/vé (giường tầng 1 khoang 4 điều hòa), giá vé chỗ ngồi thấp nhất là 515.000 đồng/vé; chiều Sài Gòn  - Hà Nội tàu SE10, giá vé cao nhất là 1.170.000 đồng/vé, giá vé thấp nhất là 515.000 đồng/vé.

Cũng trong khoảng thời gian này, giá vé tàu SE9/SE10 chạy các ngày cuối tuần thứ 6 đến chủ nhật cụ thể như sau: giá vé cao nhất tàu SE9 là 1.222.000 đồng/vé, giá vé thấp nhất 536.000 đồng/vé; giá vé cao nhất tàu SE10 là 1.205.000 đồng/vé, giá vé thấp nhất 536.000 đồng/vé. Từ 0h ngày 28/12 đến hết ngày 30/12/2017, giá vé cao nhất tàu SE9 là 1.299.000 đồng/vé, giá vé thấp nhất 576.000 đồng/vé; giá vé cao nhất tàu SE10 là 1.287.000 đồng/vé, giá vé thấp nhất 571.000 đồng/vé. Từ 0h ngày 31/12 đến hết ngày 1/1/2018, giá vé cao nhất tàu SE9 là 1.287.000 đồng/vé, giá vé thấp nhất 571.000 đồng/vé; giá vé cao nhất tàu SE10 là 1.299.000 đồng/vé, giá vé thấp nhất 576.000 đồng/vé.

Đối với khách tập thể, đường sắt áp dụng chính sách giảm giá vé tùy theo thời gian đi tàu và số lượng khách. Theo đó, từ 6/9 đến 27/12/2017, giảm 6% giá vé hiện hành với đoàn khách từ 10-39 người; giảm 8% giá vé với đoàn khách từ 40-69 người; giảm 10% giá vé với đoàn khách từ 70-100 người; giảm 12% với đoàn khách từ 101 người trở lên.

Kể từ 0 giờ ngày 28/12/2017 đến hết ngày 1/1/2018, giảm 4% với đoàn từ 10-50 người; giảm 6% với đoàn từ 51-100 người; giảm 8% với đoàn từ 101 người trở lên.

Ngoài ra, đường sắp cũng áp dụng chính sách khuyến mãi cho hành khách mua vé đi xa trước nhiều ngày đối với tàu SE9/SE10 chạy trong khoảng thời gian từ 6/9 đến 27/12/2017. Cụ thể: khách mua vé trước 50 ngày trở lên được giảm 50% giá vé, lệ phí đổi hoặc trả vé 50%; khách mua trước từ 40-49 ngày giảm 40%, lệ phí đổi hoặc trả vé 40%; khách mua trước từ 30-39 ngày giảm 30%, lệ phí đổi hoặc trả vé 30%; khách mua trước từ 20-29 ngày giảm 20%, lệ phí đổi hoặc trả vé 20%. Chính sách này chỉ áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân, có cự ly vận chuyển từ 1.000km trở lên. 

Thanh Thúy