Tăng tàu tuyến Hà Nội – Quảng Bình dịp giỗ Tổ

28/03/2016 19:53

Đường sắt tổ chức chạy thêm 2 đôi tàu tuyến Hà Nội – Vinh, Hà Nội – Quảng Bình dịp giỗ Tổ.

tăng tàu tuyến hà nội – quảng bình dịp giỗ tổ
Đường sắt Hà Nội tăng tàu tuyến Hà Nội – Quảng Bình dịp giỗ Tổ

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ tổ chức đôi tàu QB1/QB2 Hà Nội – Quảng Bình và ngược lại, đôi tàu NA3/NA4 Hà Nội – Vinh và ngược lại nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Cụ thể, ngày 15/4/2016, tàu QB1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21h05, đến ga Đồng Hới lúc 8h30. Tàu nhận đón, trả khách tại các ga: Hà Nội, Nam Định, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Lê, Đồng Hới.

Chiều về, ngày 18/4/2016, tàu QB2 xuất phát ga Đồng Hới lúc 17h10, đến ga Hà Nội lúc 5h10. Tàu nhận đón, trả khách tại các ga: Đồng Hới, Đồng Lê, Hương Phố, Yên Trung, Vinh, Hà Nội.

Cũng ngày 15/4/2016, tàu NA3 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 23hh00, đến ga Vinh lúc 5h50. Ngày 18/4/2016, tàu NA4 xuất phát từ ga Vinh lúc 19h45, đến ga Hà Nội lúc 3h00. Tàu NA3/NA4 nhận đón trả khách tại các ga: Hà Nội, Thanh Hóa, Chợ Si, Vinh. Riêng tàu NA4 đón, trả khách thêm ga Cầu Giát.