Tăng tiêm vaccine mở rộng ở điểm tiêm dịch vụ

26/03/2015 07:26

Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị, cơ sở tiêm chủng dịch vụ đồng loạt triển khai tiêm vaccine.

tăng tiêm vaccine mở rộng ở điểm tiêm dịch vụ

Tiêm chủng vaccine miễn phí cho trẻ

Các đơn vị tiêm chủng dịch vụ phải tổ chức tiêm chủng các vaccine miễn phí thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng; bố trí cán bộ tư vấn và thực hiện tiêm chủng mở rộng cho người dân. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức triển khai và bảo đảm nguồn vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng cho các đơn vị này.

Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cũng triển khai chương trình mở thêm các điểm tiêm chủng mở rộng trong các cơ sở y tế công lập. Như vậy, ngoài tất cả các trạm y tế xã, phường đã thực hiện tiêm chủng mở rộng trước đây, TP HCM có thêm các điểm tiêm chủng mở rộng tại 9 bệnh viện tuyến thành phố; 24 bệnh viện quận/huyện và 24 trung tâm y tế dự phòng quận/huyện.

V.Anh