Đầu tháng 11/2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, nhưng công trường thi công dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 vẫn nhộn nhịp công nhân, phương tiện thi công
Đầu tháng 11/2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, nhưng công trường thi công dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 vẫn nhộn nhịp công nhân, phương tiện thi công
Nam Khánh,Nguyễn Hoàn