Tăng trưởng huy động vốn gấp gần 3 lần cho vay

22/10/2014 14:29

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tháng 10, huy động vốn trên địa bàn Hà Nội đạt 1,16 triệu tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng 9. 

tăng trưởng huy động vốn gấp gần 3 lần cho vay

Lũy kế 10 tháng, tăng tháng tăng trưởng huy động vốn của Hà Nội là 10,8%. Trong khi đó, tín dụng tháng 10 đạt 980 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng 9 và tăng 3,7% so với cuối tháng 12//2013.

Như vậy, chỉ riêng trong tháng 10, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn Hà Nội gấp gần hai lần so với tốc độ tăng của cả 9 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, tính chung, tăng trưởng tín dụng vẫn rất chậm so với mục tiêu cũng như so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Cụ thể, 10 tháng, mức tăng trưởng huy động vốn gấp gần ba lần so với tăng trưởng cho vay.

Bảo Nguyên