Tạo điều kiện cho cảng Đà Nẵng trở thành nhà đầu tư cảng Liên Chiểu

25/06/2020 15:12

Đà Nẵng đã tính toán các điều kiện về thủ tục giúp cảng Đà Nẵng trở thành một trong các nhà đầu tư trực tiếp một phần của cảng Liên Chiểu.

Tạo điều kiện cho cảng Đà Nẵng trở thành nhà đầu tư cảng Liên Chiểu 1
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cảng Đà Nẵng

Sáng 25/6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty CP cảng Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Công ty CP cảng Đà Nẵng chuẩn bị tốt mọi nguồn lực để có thể làm nhà đầu tư chiến lược thực hiện đầu tư khai thác Cảng Liên Chiểu ngay trong giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Công ty CP cảng Đà Nẵng chuẩn bị tốt mọi nguồn lực để có thể làm nhà đầu tư chiến lược thực hiện đầu tư khai thác Cảng Liên Chiểu ngay trong giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu cảng Đà Nẵng không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô cảng biển, xúc tiến kêu gọi đầu tư các hàng tàu lớn, khách hàng tiềm năng triển khai các dịch vụ logistic có giá trị gia tăng cao, khẳng định vị thế là trung tâm dịch vụ, cảng container hiện đại của khu vực miền Trung.

Ông Thơ cho biết, thành phố cũng đã tính toán các điều kiện về thủ tục giúp cảng Đà Nẵng được chỉ định là một trong các nhà đầu tư trực tiếp một phần của cảng Liên Chiểu (nếu được sự chấp thuận Thủ tướng Chính phủ) bằng việc thực hiện sắp xếp chuyển đổi dần công năng của cảng Tiên Sa thành cảng du lịch, dịch vụ.

Theo lãnh đạo Công ty CP cảng Đà Nẵng, 5 năm qua, sản lượng tăng trưởng bình quân của cảng Đà Nẵng trên 130%/ năm. Riêng trong năm 2019, sản lượng đã tăng trưởng ở mức 21%. Mức tăng trưởng doanh thu bình quân hằng năm là 13%/ năm. Năm 2019, doanh thu tăng trưởng ở mức 19%, lợi nhuận tăng trưởng 24% so với cùng kỳ. Mức thu nhập của người lao động tăng trưởng bình quân 10%/ năm.

Dự án xây dựng cảng Liên Chiểu có quy mô 220 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 32.860 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn khởi động 2022: gồm 02 khu bến đảm bảo khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 DWT, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 TEU, năng lực thông qua cảng năm 2022 khoảng 5 triệu tấn/năm. Tổng mức đầu tư: 7.378 tỷ đồng.

Giai đoạn 2030: gồm 5 khu bến, tổng chiều dài tuyến bến mở rộng thêm 880m; năng lực thông qua cảng năm 2030 khoảng 17 triệu tấn/năm. Tổng mức đầu tư: 7.857 tỷ đồng.

Giai đoạn 2050: tổng chiều dài tuyến bến mở rộng thêm 2.280m, nâng số bến lên 12 bến, chiều dài tuyến bến 3.740m, tuyến bến dự phòng có chiều dài 2.040 (tổng cộng 5.780m); năng lực thông qua cảng năm 2050 khoảng 46 triệu tấn. Tổng mức đầu tư: 17.626 tỷ đồng.

Vĩnh Nhân