Tạo thuận lợi cho vận tải đường bộ để thúc đẩy giao lưu ASEAN

10/08/2016 20:54

Ngày 9/8, tại Hà Nội, Hội nghị Nhóm công tác Tạo thuận lợi vận tải ASEAN (TFWG) lần thứ 32...

Tạo thuận lợi cho vận tải đường bộ để thúc đẩy giao lưu ASEAN 1

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Ảnh: Hiệp Hòa

Một số nội dung chính được thảo luận tại hội nghị như: Đàm phán để thống nhất nội dung và dự thảo Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện đường bộ (Hiệp định CBTP); Xây dựng kế hoạch công tác chi tiết của Nhóm công tác Tạo thuận lợi vận tải ASEAN và Ủy ban Điều phối TTCB trong ngắn hạn và trung hạn trên cơ sở Kế hoạch Chiến lược GTVT ASEAN 2016-2025.

Trong đó, tập trung vào các sáng kiến nhằm tạo thuận lợi cho vận tải quá cảnh, vận tải qua biên giới và vận tải đa phương thức với các nước ASEAN; Cập nhật việc triển khai các hướng dẫn của Nghị định thư 3 và 4 của Hiệp định Tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa quá cảnh ASEAN và các khuyến nghị cho Hiệp định khung về vận tải đa phương thức ASEAN.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường mong rằng: “Hội nghị lần này sẽ cùng nhau thảo luận và đi đến nhất trí các nội dung làm việc đặc biệt là nội dung đã được các Bộ trưởng thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 21 tại Kuala Lumpur vào tháng 11/2015 trong đó có việc đàm phán kết thúc Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện đường bộ để có thể ký kết vào cuối năm nay“. 

Tiến Mạnh