Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng 17,2% trong quý I

03/05/2016 09:15

Tổng doanh thu hợp nhất quý I của Tập đoàn Bảo Việt đạt 5.547 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015.

tập đoàn bảo việt tăng trưởng 17,2% trong quý i

Tổng doanh thu hợp nhất quý I của Tập đoàn Bảo Việt đạt 5.547 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015

Kết quả kinh doanh quý I/2016Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố cho thấy sự đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt, với điểm nhấn là sự tăng trưởng bứt phá về doanh thu khai thác mới bảo hiểm nhân thọ.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất quý I của Tập đoàn đạt 5.547 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận sau thuế thu về 387 tỷ đồng, hoàn thành 32,5% kế hoạch năm. Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 3.538 tỷ đồng (+21%); doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 1.796 tỷ đồng (+8,2%); doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 (72,8%), đạt 21 tỷ đồng, hoàn thành 27% kế hoạch năm.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục gia tăng tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp tỷ trọng 79,4% trong tổng doanh thu, đạt 4.404 tỷ đồng, kế đến là hoạt động tài chính với tỷ trọng 19,1%, đóng góp 1.062 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất quý I. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2016 đạt 62.751 tỷ đồng.

tập đoàn bảo việt tăng trưởng 17,2% trong quý i

Bà Thân Hiền Anh - Tổng giám đốc Bảo Việt Nhân thọ và ông Hoàng Văn Tiến Giám đốc Qũy BTTEVN ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Quỹ học bổng "An sinh giáo dục - Xe đạp đến trường"

 Riêng kết quả kinh doanh Công ty Mẹ, tổng doanh thu đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 252 tỷ đồng, hoàn thành 25,1% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 242 tỷ đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/3/2016 đạt 12.216 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 12.001 tỷ đồng.

Với các đơn vị thành viên, hoạt động kinh doanh đều đạt kết quả đáng khích lệ. Điển hình, Bảo Việt Nhân thọ tổng doanh thu đạt 3.538 tỷ đồng (+21%), doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.719 tỷ đồng (+29,7%), trong đó doanh thu khai thác mới đạt 525 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 3 tháng đạt 184 tỷ đồng (+2,9%). Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 1.796 tỷ đồng (+8,2%); Lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ đồng; Doanh thu bảo hiểm cao hơn kế hoạch 21 tỷ đồng, đạt 1.685 tỷ đồng (+7,8%).

Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) tại thời điểm 31/3/2016, tổng tài sản quản lý đạt 32.753 tỷ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD), tăng 1.728 tỷ đồng; Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) do BVF phát hành đã chính thức được UBCKNN cấp phép thành lập với vốn điều lệ gần 77 tỷ đồng; Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách các công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất tại HSX, tăng thị phần môi giới trái phiếu cùng kỳ từ 4,6% lên 33,1%. BVSC cũng đang xếp vị trí thứ 5 thị phần môi giới cổ phiếu thị trường Upcom, đạt 6,78%.

Q.A