Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có tổng giám đốc mới

21/11/2014 09:41

Bộ trưởng Công thương vừa thông báo Quyết định số 10599/QĐ-BCT bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên...

Ông Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1960, tại Thạch Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ông Khánh từng tốt nghiệp trường Đại học Nam Carolina (Hoa Kỳ), Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Vật giá và Trường Đào tạo cán bộ Dầu khí. Trước khi làm Phó TGĐ PVN từ năm 2009, ông Khánh từng là TGĐ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), một công ty thành viên của PVN.

Xuân Thu