Tập đoàn Thành Công: Tầm nhìn trong thập kỷ 2010 - 2020

15/03/2017 16:39

Thành Công trong phấn đấu trở thành Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Tầm nhìn của Tập đoàn Thành Công trong thập kỷ 2010 - 2020 là trở thành Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp hàng đầu Việt Nam

Tập đoàn Thành Công là Công ty Cổ Phần hoạt động chuyên sâu trong hai lĩnh vực là lĩnh vực sản xuất lắp ráp và kinh doanh ô tô,máy công trình và đầu tư kinh doanh các dự án hạ tầng và nhà ở.

Được thành lập năm 1999 (tiền thân là Công ty TNHH cơ khí Thành Công) đến nay Tập Đoàn Thành Công có 13 đơn vị thành viên và 30 Đại lý phân phối xe ô tô trên toàn lãnh thổ Việt Nam, doanh thu năm 2012 đạt trên 12 nghìn tỷ VNĐ.

Tầm nhìn của Tập đoàn Thành Công trong thập kỷ 2010 - 2020 là trở thành Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp hàng đầu Việt Nam, phát triển bền vững, tập trung vào 3 ngành thế mạnh chính là: Sản xuất ô tô, Tài chính và Bất động sản. 

P.V