Tập trung giải quyết công việc, không để chậm trễ do nghỉ Tết

06/02/2019 15:50

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết công việc ngay sau Tết, không để công việc chậm trễ do nghỉ Tết.

Tập trung giải quyết công việc, không để chậm trễ do nghỉ Tết 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì một phiên họp Chính phủ thường kỳ

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019, theo đó, quán triệt phương châm của năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả”.

Theo Nghị quyết của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát.

Nhưng bên cạnh đó, tình hình trật tự an toàn giao thông chưa được bảo đảm, vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức.

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương trong tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất linh hoạt, phối hợp hài hòa với các chính sách tài khóa, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đồng thời có biện pháp hạn chế tín dụng đen.

Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, kiên quyết điều chỉnh dự toán ngân sách sử dụng sai mục đích, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử.

Các Bộ Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thúc đẩy tái cơ cấu ngành, lĩnh vực thuộc lĩnh vực phụ trách, thúc đẩy các dự án, công trình trọng điểm, tăng năng lực sản xuất của ngành để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 cho Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Về tình hình triển khai giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 cho các dự án khởi công mới có Quyết định đầu tư thiếu nội dung dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng theo tiến độ quy định.

Đặc biệt, Chính phủ lưu ý các bộ, cơ quan, địa phương tập trung xử lý, giải quyết công việc ngay ngày làm việc sau Tết, không để chậm trễ công việc do nghỉ Tết, nhất là những công việc tồn đọng từ trước Tết.

Chính phủ cũng yêu cầu tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không sử dụng xe công đi lễ hội, không đi lễ hội trong giờ hành chính.

H.Vũ