Tập trung hiện đại hóa y tế GTVT

26/02/2014 16:07

Ngành GTVT sẽ huy động nhiều hình thức đầu tư để hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho CBCNV-LĐ trong ngành GTVT và người dân.

Ngành GTVT sẽ huy động nhiều hình thức đầu tư để hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho CBCNV-LĐ trong ngành GTVT và người dân.
 

tập trung hiện đại hóa y tế gtvt
Nhiều kỹ thuật, thiết bị hiện đại đã được đầu tư cho các bệnh viện ngành GTVT

Những năm gần đây, một số bệnh viện GTVT có năng lực về chuyên môn như: Bệnh viện GTVT  T.Ư, Bệnh viện GTVT Vinh... đã từng bước triển khai xã hội hóa công tác y tế, với hình thức đầu tư trang thiết bị qua các dự án liên doanh, liên kết đặt máy. Hình thức này đã giúp đầu tư một số trang thiết bị hiện đại cho đơn vị có điều kiện phát triển chuyên môn kỹ thuật, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vật chất cho cán bộ y tế.

Đề án hiện đại hóa y tế GTVT từ nay đến năm 2020 đã định hướng rõ, ngành GTVT sẽ tiến hành cổ phần hóa một số bệnh viện GTVT lớn, thành lập trung tâm khám, chữa bệnh, chăm sóc theo nhu cầu bằng kỹ thuật tiên tiến tại Bệnh viện GTVT T.Ư, Bệnh viện GTVT Vinh, Bệnh viện GTVT Đà Nẵng, Bệnh viện GTVT TP HCM theo hướng xã hội hóa.

Quy hoạch hệ thống bệnh viện trong ngành GTVT cũng được Cục Y tế đề ra để đến năm 2015 sẽ đầu tư xây dựng Bệnh viện GTVT T.Ư thành bệnh viện đa khoa hạng I hoàn chỉnh, hiện đại; Bệnh viện GTVT Vinh, Huế, Đà Nẵng thành bệnh viện đa khoa hạng II với quy mô 200 giường bệnh/bệnh viện, đồng thời, tăng quy mô giường bệnh của 6 bệnh viện hạng III còn lại... Đây sẽ là những bước phát triển mới cho y tế ngành GTVT trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Vũ Văn Triển - Cục trưởng Cục Y tế GTVT cho biết, Y tế ngành đang tập trung cao độ để thực hiện Đề án quy hoạch y tế GTVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án hiện đại hóa y tế GTVT tại các cơ sở khám chữa bệnh với 2 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản là huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nguời lao động và nhân dân; Đồng thời, đổi mới tổ chức, hình thức cung cấp dịch vụ y tế theo hướng xã hội hóa để nâng cao chất lượng các dịch vụ này.
 
Cũng theo ông Triển, ngành GTVT cũng đặc biệt chú trọng tăng cường công tác đào tạo đối với đội ngũ thầy thuốc và cán bộ nhân viên y tế để nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức cao quý của người thầy thuốc. “Các bác sỹ, y tá, điều dưỡng, nhân viên y tế trong toàn ngành GTVT không ngừng học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo lời Bác, lương y phải như từ mẫu, đồng thời đoàn kết, năng động, sáng tạo để nâng cao đạo đức nghề nghiệp”- ông Triển nói.


P.V.P